ISTRAŽUJEMO Na šta će Skupština potrošiti 400 miliona više


Iza svađe poslanika i polemike o kršenju poslovnika, a što je bila glavna tema jučerašnjeg dana srpskog parlamenta, promakla je, međutim, skandalozna stavka – budžet je uvećan za 400 miliona dinara.

Budžet Skupštine Srbije za narednu 2017. usvojen je na bučnoj sednici Administrativnog odbora. Bio je tek jedna u nizu tačaka dnevnog reda sednice koja je trajala svega desetak minuta. Na zasedanju je umalo došlo do tuče, većina od 17 članova doslovce se drala i prepucavala. Sednica je prošla bez ijednog pitanja o razlozima povećanja skupštinskih troškova za 400.381.000 dinara, odnosno na šta će sve i zašto otići novac građana Srbije.

U vreme dok se najviše priča o štednji, smanjuje novac u resorima koji se bave infrastrukturom, radom i zapošljavanjem, u Skupštini je “široko”, a generalna sekretarka koja je zadužena za budžet na sednici nije želela da ga obrazloži.

– Zamolio bih generalnu sekretarku Svetislavu Bulajić da obrazloži budžet – rekao je predsednik Administrativnog odbora Aleksandar Martinović.

Potom se zbog buke ne čuje šta sekretarka odgovora, ali se naslućuje po Martinovićevoj konstataciji:

– Sekretarka ne mora da obrazloži. Kaže da ne želi – konstatovao je Martinović.

I tako prođe za manje od minuta uvećanje ionako pozamašnog budžeta koji iznosi oko tri milijarde i četiristo miliona dinara. A na šta će otići novac građana i koji su to troškovi od 400 miliona koji nisu bili potrebni pre samo godinu dana?

Prvo, deo budžeta koji se odnosi na potrebe poslanika uvećan je za 31.998.000 dinara. Od toga uvećanje od 30 miliona je za putovanja. Za njih će naredne godine poslanici imati na raspolaganju 180.000.000. Putovanja poslanika od kako je generalna sekretarka Bulajić već su bila predmet osude. Ona je iz hotela “Izvor” poručila “da za posao poslanika ne postoji univerzalni opis radnog mesta”.

Drugi uvećani deo budžeta je u delu stručne službe. Ovde su planirani troškovi uvećani 368.383.000 dinara. Među brojnim uvećanjima i ovde izdvajamo putovanja za službenike – više 5.600.000. Bulajić je predvidela i razne usluge po ugovoru u visini od 168.340.000 što je više za oko 58 miliona nego lani. Tako se i za usluge obrazovanja i usavršavanja koje nisu ni postojale u prošlogodišnjem budžetu, sada planira 16 miliona.

Sve ove stavke se nezvanično nazivaju “skrivenim” i za “projektovanje”. Generalna sekretarka namerava i da gradi, pa je u godinama rezanja troškova ona namenila 170.800.000, što je 110.800.000 više nego u prethodnom budžetu.

Činjenica da generalni sekretar Skupštine ne obrazloži budžet, a članovi Administrativnog odbora ne postave nijedno pitanje je u srpskom parlamentarizmu, iako otužnom, ipak presedan.

www.blic.rs